top of page
BI

Business Intelligence &
Data Warehouse

Business Intelligence, Data Warehouse & Integration

Data och information är ett företags kanske främsta tillgång men för att kunna använda sin data för att fatta välgrundade affärsbeslut är det viktigt att data struktureras och analyseras på rätt sätt. På Solver erbjuder vi tjänster och lösningar inom området Microsoft Business Intelligence, Data Warehousing och Integration som hjälper våra kunder att omvandla data till information för att kunna fatta bättre datadrivna beslut. Våra lösningar skapar direkt värde hos våra kunder med kraftfulla visualiseringsmetoder i Power BI och direkt ger affärsnytta med stor grad av flexibilitet och skalbarhet.

Image by Jezael Melgoza

Helhetsleverantör och stöttande i projekt

Vår kompetens och erfarenhet inom området är stor och vi kan fungera som rådgivande och stöttande i frågor rörande Microsoft BI samt även designa molnarkitektur, utveckla pilotapplikationer för test och utvärdering i SQL Azure DW och Power BI och hjälpa även till med utbildning av användare och administratörer.

Vi erbjuder även förstärkning av konsulter för att stärka upp externa projekt och har en stor kompetens inom Microsoft Azure, Power BI och SQL Server och är även djupa specialister på SQL Server, T-SQL, SSIS, SSAS, MDX, SSAS-Tabular, DAX, MDS, SSRS, PowerBI, Azure SQL Database, Azure Synapse, Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Data Lake och Power platform.

Lösningar byggda i Microsoft BI

Målet är att erbjuda marknaden det mest konkurrenskraftiga alternativet för lösningar inom beslutsstöd och vår strategi för att göra detta är helt baserat på Microsofts BI-Plattform. Vi är fokuserade på molnbaserade lösningar i Azure och Power BI men är experter även på Microsoft BI och DW on-premise.

Vi hjälper företag att ta fram och implementera Business Intelligence-lösningar och strategier. För att genomföra en lyckad implementation ser vi till att kombinera rätt källdata med rätt teknologi och samtidigt ha en god förståelse för organisationens strategi och behov. Vi tar ansvar för ett projekts hela livscykel från kartläggning av verksamhetens krav och fördjupade analyser till utveckling och förvaltning.

AAML

Advanced Analytics & Machine Learning

Har ert företag redan stora mängder data av bra kvalitet?

 

Då finns det med dagens teknik stora möjligheter till att via avancerad analys och machine learning kunna hitta komplexa samband och mönster och på så vis kunna snabba upp och automatisera beslutsprocesser. Många företag upplever stora effektiviseringar och förbättringar i sina befintliga processer med hjälp av just avancerad analys.

Genom att utnyttja den fulla potentialen i er data med hjälp av analys i Microsoft Power BI och Azure Synapse kan Solver snabbt hjälpa företag att komma i gång med värdeskapande datadrivna beslut, vare sig det rör sig om att analysera kundbeteenden, identifiera trender eller göra prognoser och prisoptimeringen.

Image by Luca Bravo

Solver Planning 

kmt
En komplett molntjänst för finansiell planering,
analys och legal konsolidering

Solver Planning är en molnbaserad applikation för budget och prognos, finansiell och operationell konsolidering med centralt datalager i Microsoft Azure, helt integrerat med Power BI.

Image by Firmbee.com

Ett Microsoftbaserat Budget- och Prognosverktyg! 
 
Solver Planning är en komplett applikation för rapportering, budget, prognos och operationell och legal konsolidering. Med Solver Planning erhålles ett professionellt stöd för att hantera samtliga processer där inmatning och rapportering används. Det kan vara budget- och prognosstöd för finansiell planering, men även säljplanering och projektstyrning. Solver Planning har stöd för både operativ och legal konsolidering, samt kan integreras med alla affärssystem som finns på marknaden idag. Solver Planning är helt igenom Microsoftbaserat och finns som molntjänst i Microsoft Azure eller kan installeras lokalt på egna servrar.

Webbaserad rapportering med self-service


Solver Planning är helt webbaserat för användarna men rapporter och inmatningsmallar skapas av administratörer med en Add-In i Excel. Rapporter och inmatningsmallar publiceras sedan i portalen för användarna. Kundens data från affärssystemen replikeras direkt in i Solvers molnbaserade datalager.

Power BI - Avancerad analys


Solver Planning har en inbyggd connector för Power BI för kunder som vill analysera sitt data mer visuellt. På detta sätt kan du som kund också nyttja Solver Planning som ditt molnbaserade datalager för analys.

bottom of page