top of page

INTEGRITETSPOLICY

Solver respekterar och strävar efter att värna om personliga integritet och har som målsättning att skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Denna Integritetspolicy gäller för dig som vill anmäla ditt intresse till Solver.

Genom att prenumerera på uppdateringar och nyheter samtycker du till att dina personuppgifter finns att tillgå hos Solver i enlighet med denna Integritetspolicy.

Insamling av personuppgifter

Solver ansvarar för lagring och tillhandahållande av de personuppgifter som du skickar in.

Personuppgifter

För att kunna arbeta intresseanmälningar behöver vi kunna processa och lagra din data under och efter processen.

Vi processar och lagrar följande data:

● Namn

● Kontaktinformation

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Solver behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att kunna administrera nyheter och information från oss. Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Samtycke

Genom att välja att prenumerera på vårt mailutskick samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter.

 

Lagring

De personuppgifter som samlas in lagras och behandlas inom EU/EES.

Hur länge behandlas personuppgifterna?

Så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter kommer personuppgifterna att kunna lagras så länge det anses nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål.

Vid upphörande av samtycke (avanmälan av prenumeration) raderas dina kontaktuppgifter direkt.

 

Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och GDPR. Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger dig att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra dina personuppgifter till tredje part.

Aggregerad data

Vi kan komma att aggregera dina personuppgifter. Aggregerad data innehåller inte längre någon information som kan härledas till en viss individ och utgör därmed inte längre personuppgifter. Därefter kan vi komma att dela aggregerad information (icke identifierbara personuppgifter) till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget.

Ändringar i integritetspolicyn

Solver förbehåller sig rätten att revidera Integritetspolicyn. Om vi ändrar Integritetspolicyn kommer vi att underrätta dig om dessa förändringar i den mån detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Kontakt:

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

Solver Sweden AB

Organisationsnummer: 556703-8574

Adress: Kungsgatan 56, 111 12 Stockholm

Telefonnummer: 08-248 800

E-post: info@solver.se

bottom of page