top of page

Planning

Koll på planeringsprocesserna?

Solver Planning innehåller en avancerad processmotor där samtliga flöden står under administratören och användarnas kontroll.  En användare får per automatik upp information om vilka aktiviteter de skall utföra, när de skall vara klara och vilka formulär som måste fyllas i. En planeringsprocess kan startas automatiskt via mail eller manuellt av administrationen.  Alla processer kan övervakas och givetvis följas upp. 

Molntjänst eller egen installation?

Solver Planning är en helt webbaserad plattform som erbjuds som molntjänst i Microsoft Azure eller som lokal installation på egna servrar. Oavsett val är användarupplevelsen densamma.

 

Solver Planning är det perfekta valet för företag där Excel är modelleringsverktyget för budget- eller prognosmallar men där inmatningsgränssnittet för användarna ska vara webbaserad. Solver Planning sparar alla värden i ett centralt datalager som integreras med de datakällor som har relevant data för de olika planeringsprocesserna.

Fullt stöd för rullande prognoser, drivar-baserad budgetering, flerårsplanering, samt tillgång till mallar för HR-planering, Resultatplanering, Balansbudgetering, Likviditetsplanering samt ett hundratalet andra exempelmallar. Nya mallar skapas enkelt i Solvers Excel-Add in.

iStock-963131214.jpg
Image by XPS
Fästpunkt 2
Fästpunkt 3

Rapportering

Fästpunkt 1

Utveckla egna rapporter med ett färdigt datalager i molnet

 

  • Centralt datalager för all nödvändig affärsdata

  • Färdiga integrationer för många affärssystem

  • Drag-and-drop-design för att bygga rapporter med Add-in i Excel

  • Användare exekverar rapporter från webbportalen

  • Drill-down till transaktioner

  • Schemaläggning och automatisk distribution av rapporter

Image by Carlos Muza

Grafik och design

Solver Reporting är en Add-in i Excel. Allt man kan skapa med Excel kan bli en Webbaserad Solver-rapport. Detta gör att man kan använda grafer, färger, formateringar, diagram och annan Excel-layout. Alla med baskunskaper i Excel kan lära sig detta på en dags utbildning

Power BI

Solver Planning har ett ett färdigt API för Microsoft Power BI som kan användas för mer avancerade visuella analyser och dashboards. Power BI är det ledande BI-verktyget globalt enligt Gartners rapport i februari 2020.

Image by Priscilla Du Preez

Legal konsolidering

Justeringar, elimineringar och valutastöd

Justeringar av valutadifferenser, interna mellanhavanden samt journaler och justeringsposter är något Solver hanterar väl. Allt ifrån automatiska korrigeringar av mindre belopp, till manuella bokföringsordrar finns inbyggt i systemet.

 

Till detta adderas möjligheten att skapa skräddarsydda funktioner specifikt för varje kund.

Image by Tingey Injury Law Firm

Konsoliderad rapportering

En viktig del i den legala redovisningen handlar om att ta fram konsoliderade rapporter som visar koncernens resultat, balans och likviditet i många olika valutor. Solver Planning innehåller färdiga funktioner för legal konsolidering, som trädstrukturhantering, fullt valutastöd, automatiska elimineringar med flera funktioner. 

Solver Planning erbjuder både färdiga standardrapporter, likväl som möjligheten att skräddarsy just de rapporter ni som kund behöver. 

Image by Tyler Franta

Implementation

Projektsteg

Ett införande av Solver Planning innebär initialt en kortare förstudie för att fastställa kraven och önskemålen på funktionalitet på en övergripande nivå. Omfattningen är oftast en halv dags workshop med de delar av kundens verksamhet som är aktuella samt med en förstudieledare från Solver. Resultatet dokumenteras och ett implementationsprojekt estimeras med utgångspunkt från resultatet.

I%20work%20in%20a%20software%20company%2

Applikationssupport

Solver erbjuder avtal för löpande applikationssupport. Avtalet innehåller garanterade responstider för att påbörja felsökning och felavhjälpning. Avtalen innefattar normalt en responstid om 8 eller 24 kontorstimmar men kan anpassas efter behov och önskemål från kunden.


Image by Chris Liverani

Intresserad av att veta mer?

Har ni några frågor om produkten eller vill veta mer om Solver Planning?

Kontakta oss så svarar vi gärna på era frågor.

Du kan också läsa mer om Solver Planning på vår globala hemsida.

Där finns exempel och beskrivningar i detalj.

Om oss
Kunder
bottom of page