top of page

Business Intelligence &
Data Warehouse

Helhetsleverantör och stöttande i projekt

Vår kompetens och erfarenhet inom området är stor och vi kan fungera som rådgivande och stöttande i frågor rörande Microsoft BI samt även designa molnarkitektur, utveckla pilotapplikationer för test och utvärdering i SQL Azure DW och Power BI och hjälpa även till med utbildning av användare och administratörer.

Vi erbjuder även förstärkning av konsulter för att stärka upp externa projekt och har en stor kompetens inom Microsoft Azure, Power BI och SQL Server och är även djupa specialister på SQL Server, T-SQL, SSIS, SSAS, MDX, SSAS-Tabular, DAX, MDS, SSRS, PowerBI, Azure SQL Database, Azure Synapse, Azure Data Factory, Azure Databricks, Azure Data Lake och Power platform.

Lösningar byggda i Microsoft BI

Målet är att erbjuda marknaden det mest konkurrenskraftiga alternativet för lösningar inom beslutsstöd och vår strategi för att göra detta är helt baserat på Microsofts BI-Plattform. Vi är fokuserade på molnbaserade lösningar i Azure och Power BI men är experter även på Microsoft BI och DW on-premise.

Vi hjälper företag att ta fram och implementera Business Intelligence-lösningar och strategier. För att genomföra en lyckad implementation ser vi till att kombinera rätt källdata med rätt teknologi och samtidigt ha en god förståelse för organisationens strategi och behov. Vi tar ansvar för ett projekts hela livscykel från kartläggning av verksamhetens krav och fördjupade analyser till utveckling och förvaltning.

Image by Jezael Melgoza
bottom of page