top of page

Advanced Analytics & Machine Learning

Har ert företag redan stora mängder data av bra kvalitet?

 

Då finns det med dagens teknik stora möjligheter till att via avancerad analys och machine learning kunna hitta komplexa samband och mönster och på så vis kunna snabba upp och automatisera beslutsprocesser. Många företag upplever stora effektiviseringar och förbättringar i sina befintliga processer med hjälp av just avancerad analys.

Genom att utnyttja den fulla potentialen i er data med hjälp av analys i Microsoft Power BI och Azure Synapse kan Solver snabbt hjälpa företag att komma i gång med värdeskapande datadrivna beslut, vare sig det rör sig om att analysera kundbeteenden, identifiera trender eller göra prognoser och prisoptimeringen.

Image by Luca Bravo
bottom of page