SOLVER CLOUD PLANNING - ÖVERBLICK

En komplett applikationstjänst för molnbaserad Corporate Performance Management

Solver Reporting är ett användarvänligt verktyg där verksamhetsrapporter skapas med drag and drop i Excel men exekveras av användarna i Web-portalen. Solvers datalager integreras med samtliga datakällor man önskar att kunna rapportera på. Färdiga integrationer finns för de flesta affärssystem.
Solver Planning är en komplett webbaserat budget-/prognosapplikation med stöd för finansiell och operationell planering. En molntjänst i Microsoft Azure men som även också finns för lokal installation.
Solver Legal Consolidation hanterar legal redovisning med stöd för IFRS och US GAAP. Med färdiga funktioner för valutahantering, trädstrukturer, eliminering och journaler erhålls ett kraftfullt stöd för legal rapportering.

Vad är Solver?

Corporate Performance Management helt i Microsoftmiljö
Solver är en komplett applikation för rapportering, budget, prognos och operationell och legal konsolidering. Med Solver erhålles ett professionellt stöd för att hantera samtliga processer där inmatning och rapportering används. Det kan vara budget- och prognosstöd för de operationella och finansiella planeringsprocesserna, men även säljplanering och projektstyrning. Solver har stöd för både operativ och legal konsolidering, samt kan integreras med alla affärssystem som finns på marknaden idag. Solver är helt igenom Microsoftbaserat och kompletterar er befintliga BI-applikation oavsett vilka verktyg som används. Solver finns som molntjänst i Microsoft Azure eller kan installeras lokalt på egna servrar.

Solver Planning - En molntjänst i Microsoft Azure
Solver Planning är helt webbaserat för användarna men rapporter och inmatningsmallar skapas av administratörer med en Add-In i Excel. Rapporter och inmatningsmallar publiceras sedan i portalen för användarna. Solver är en äkta s.k. multi-tenant cloud solution som finns färdig i Microsofts moln Azure. Kundens data i affärssystemen replikeras direkt in i Solvers molnbaserade datalager vilket förenklar applikationsutvecklingen.

Power BI - Avancerad analys
Solver har en inbyggd rapportgenerator för att skapa exekverbara rapporter som underlättar utveckling av framförallt finansiella rapporter. Utöver denna möjlighet har Solver ett API för Power BI för kunder som vill analysera sitt data mer visuellt. 

 

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Copyright © Solver. All rights reserved 2020