IMPLEMENTATION AV SOLVER PLANNING

Projektsteg

Dokumentation av önskad applikationsstöd

Ett införande av Solver Planning innebär initialt en kortare förstudie för att fastställa kraven och önskemålen på funktionalitet på en övergripande nivå. Omfattningen är oftast en halv dags workshop med de delar av kundens verksamhet som är aktuella samt med en förstudieledare från Solver. Resultatet dokumenteras och ett införande projekt estimeras med utgångspunkt från resultatet.

Utveckling av applikationen

Implementationsprojektet utförs av professionella konsulter från Solver eller en av Solvers partners samt med kundens egna resurser om så önskas. Projekten levereras iterativt och i nära samarbete med kravställare och beställare för att säkerställa att leveransen motsvarar förväntningarna på beställt system.

Förvaltning och vidareutveckling

Solver erbjuder förvaltningstjänster och vidareutveckling av applikationen i de fall kunden önskar förändringar eller tillägg.

Applikationssupport

Solver erbjuder avtal för löpande applikationssupport. Avtalet innehåller garanterade responstider för att påbörja felsökning och felavhjälpning. Avtalen innefattar normalt en responstid om 8 eller 24 kontorstimmar men kan anpassas efter behov och önskemål från kunden.

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Copyright © Solver. All rights reserved 2020