Införandeprojekt

Kravfångst

Ett införande av BI360 innebär normalt en inledande förstudie av Solver eller extern part för att fastställa ramarna för projektet. Detta är normalt en halv dags workshop med verksamheten och en förstudieledare, samt en halv dags arbete med att skriva ett kravdokument. Därefter kan en uppskattning av ett införandeprojekt levereras.

Införandeprojekt

Implementationsprojektet utförs av konsulter från Solver eller en partner, samt med kundens egna resurser om så önskas. Projekten levereras iterativt och i nära samarbete med kravägare och beställare för att säkerställa att leveransen motsvarar förväntningarna på beställt system. I slutet av projektet utförs en gemensam testfas.

Förvaltning och vidareutveckling

BI360 förvaltas normalt av verksamheten själva, men Solver erbjuder både avtal och löpande tjänster för detta om så önskas. Ändringar och vidareutveckling av systemet sker mot tydliga estimat och under kontrollerade former.

Produkt- och lösningssupport

Solver erbjuder både löpande och avtalad support runt produkten BI360 och levererade lösningar. Supportavtal innehåller garanterade SLA-nivåer och responstider för avhjälpande av fel.

Solver kan erbjuda ett helhetsåtagande med egna seniora resurser från förstudieledning till svensk support. Kontakta oss för mer information om dessa aktiviteter.

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Copyright © Solver. All rights reserved 2017.