SOLVER PLANNING - LEGAL KONSOLIDERING

Legal konsolidering enligt IFRS eller US-GAAP

Finansiell konsolidering i flera steg - fullt stöd i Solver Planning

Legal Rapportering

En viktig del i den legala redovisningen handlar om att ta fram konsoliderade rapporter som visar koncernens resultat, balans och likviditet i många olika valutor. Solver innehåller färdiga funktioner för legal konsolidering, som trädstrukturhantering, fullt valutastöd, automatiska elimineringar med flera funktioner. 

Solver erbjuder både färdiga standardrapporter, likväl som möjligheten att skräddarsy just de rapporter ni som kund behöver. Många av våra kunder klarar själva av att både modifiera befintliga rapporter ock saka helt nya.

Justeringar

Justeringar av valutadifferenser, interna mellanhavanden samt journaler och justeringsposter är något Solver hanterar väl. Allt ifrån automatiska korrigeringar av mindre belopp, till manuella bokföringsorders finns inbyggt i systemet.

Till detta adderas möjligheten att skapa skräddarsydda funktioner specifikt för varje kund.

Färdiga funktioner

Solvers konsolideringsdatabas, innehåller att stort antal färdiga funktioner. Parallella organisationsstrukturer, valutakurser, koncernkontoplan är bara ett par exempel. Stora datavolymer hanteras väl, så all logik är utvecklad med standardfunktioner på SQL Server som är väl utvecklat för att hantera beräkningsprocesser, samt alla ladda och exportera data. Solver har en öppen databasarkitektur så förutom med den inbyggda rapportgenerator kan man även använda andra BI-verktyg.

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Copyright © Solver. All rights reserved 2020