Legal konsolidering enligt IFRS eller US-GAAP

Ett flexibelt system med färdiga funktioner

BI360´s plattform innehåller ett antal färdiga funktioner för legal konsolidering, såsom trädhantering, stöd för valuta, elimineringar etc. Genom att ladda in kundens data till BI360, samt utveckla skräddarsydda rapporter och justeringsmodeller tillhandahåller vi en komplett CPM-plattform som passar just dina behov som kund. Med BI360 Rapportering som ingår blir det dessutom enkelt att generera årsredovisningar som komplement till den konsoliderade interna rapporteringen på gruppnivå.

Rapportering

En essentiell del i den legala redovisningen handlar om att ta fram konsoliderade rapporter som visar koncernens resultat, balans och likvididet; både i koncernvaluta och i lokala valutor.

BI360 erbjuder både färdiga standardrapporter, likväl som möjligheten att skräddarsy just de rapporter du som kund behöver. Många av våra kunder bygger dessutom sina egna rapporter, direkt i BI360!

Justeringar

Justeringar av valutadifferenser, interna mellanhavanden samt journaler och justeringsposter är något BI360 hanterar väl. Allt ifrån automatiska korrigeringar av mindre belopp, till manuella bokföringsordrar finns inbyggt i systemet.

Till detta adderas möjligheten att skapa skräddarsydda funktioner specifikt för varje kund.

Färdiga funktioner

BI360´s plattform, vår konsolideringsdatabas, innehåller att stort antal färdiga funktioner. Parallella organisationsstrukturer, valutakurser, koncernkontoplan är bara ett par exempel. Stora datavolymer hanteras väl, så all logik är utvecklad med standardfunktioner på SQL Server som är väl utvecklat för att hantera beräkningsprocesser, samt alla ladda och exportera data.

Kanske det bästa av allt; BI360 bygger på en öppen arkitektur, så förrutom BI360´s inbyggda rapportgenerator kan du använda tredjepartsverktyg för att i realtid följa och analysera de konsoliderade värderna. Ända ner på transaktionsnivå.

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Copyright © Solver. All rights reserved 2017.