Cloud eller On-premise?

Arbeta via din web-browser helt utan lokal installation, bygg dina budgetmodeller med Excel-logik och formattering men välj om lösningen skall nyttjas som en molntjänst som hanteras av Solver eller om ni vill installera BI360 lokalt i er IT-miljö och drifta den själva.

BI360 Budget & Prognos (Planning) är det perfekta valet för företag med en tydlig Microsoft-strategi. BI360 Planning drar full nytta av av flexibiliteten i Excel för design, web för inmatning av värden och sparar alla värden i en central databas (SQL Server). Eventuella befintliga Excelmallar som används vid egenutvecklade lösningar kan återanvändas.

 

Workflow - var är vi?

Med BI360 Planning får du stöd för alla steg i din Budgetprocess med hjälp av en inbyggd funktion för arbetsflöden. Användarna får per automatik upp information om aktiviteter de skall utföra, när de skall vara klara och vilka inmatningar som skall fyllas i. Det går att starta budgetprocessen via mail och den centrala administrationen kan givetvis följa upp vilka som påbörjat arbetet, vilka som är klara, samt vilka som inte startat inmatningarna alls.

Lagra information centralt

BI360 Planning kommer med en applikationsdatabas, BI360DW, som används som central lagringsplats för både utfall och inmatade värden. Denna applikationsdatabas är skalbar, lätt att administrera och bygger på Microsoft SQL Server. Dessutom finns det färdiga kopplingar mot bl.a. Dynamics, Visma och Salesforce som möjligör planering och analys baserat på information både internt och i molnet. BI360DW kan installeras både lokalt och i molnet baserat på Microsoft Azure.

Full support för               

BI360 Planning nyttjar den fulla kraften i Microsofts BI-plattform. Nya BI-verktyg från Microsoft och andra leverantörer, såsom PowerView, QlickView och Tableu, kan med fördel användas direkt mot BI360´s budgetdatabas.

 

Gå från egenutvecklade Excellösningar till BI360 Planning för en robust och pålitlig applikation med central säkerhetsadministration och lagringsplats för inmatade värden. Genom den centralt styrda databasen erhålls full kontroll på affärsregler, konsolideringar och valutahantering samt integration mot alla typer av affärssystem.

Demo 

Kontakta oss för en personlig demo eller se en inspelad svensk demo här

Snabblänkar

Kontaktinformation

Kungsgatan 56 SE-111 22 Stockholm, Sweden

Copyright © Solver. All rights reserved 2017.